Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
førekåg, førekogge
(-n, -r): Krejlerfartøj. Udtrykket især anvendt om Limfjordsfartøjer. Se også under krejler.
peddler's boat.
[9600 Krejler]
Udtrykket på engelsk, bumboat, dækker en handelsmand i en havn, hvor han sejler omkring til skibene og faldbyder sine varer til søfolkene. I dette krejlertilfælde fra Limfjorden er der tale om provinsfolk, der køber en ladning fisk og sejler til købstaden, hvor de langs kajen afsætter fisken til byens husmødre. Derfor er bumboat ikke dækkende i Limfjordstilfældet.  Kilder