Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A2A
Radiobølgeangivelse, tonemoduleret telegrafibølge, morsetelegrafi.
A2A.
»Telegraphy by the on-off keying of a tone modulated carrier. Morse code«
.
[LOR285/2002]  Kilder