Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
gennemsejlingsrende
(-n, -r): "En opgave, der i øvrigt ikke hidrører under Kystdirektoratet - som normalt for gennemsejlingsrender - da den ikke betragtes som en egentlig sådan, men en udsejlingsrende og indsejlingsrende, der ikke har almen betydning for skibstrafikken."
passage fairway.
[SØF1/2006 p.10 sp.2]  Kilder