Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
gerd
(-en, -er): 1.
Tov eller wire, der benyttes til fastholdelse og indstilling sideværts af lossebom, gaffel, latinerrå og andre rundholter med lodret eller næsten lodret stilling.
guy // vang.
[DMO, FUN, KSL, MOR p.120, SOT p.311]
"De 20 bomme skulle lægges ned, måske skulle sværvægtsbommene også rigges af og surres. Hangerwirer, preventere og gerder skulle kvejles op." [SØF47/2004 p.11 sp.3]

2.
"Gerderne. Er to kraftige tove fastgjort på mesanråens øverste ende. Det ene af tovene farer herfra mod bagbord, det andet mod styrbord, med en længde på omkring en favn. I disse toves nederste ender er i hver en blok indstroppet, gennem hvilken en løber er skåret, hvis anden ende går gennem en tilsvarende blok fastgjort på lønningen..."
Der kan være tale om en klapløber - eller i større skibe en flerskåret talje - og med disse gerder styres og sikres mesanråen eller mesangaflen i sin stilling. Med mesanrå menes der her den skråtstillede latinerrå. De senere gaffelrigninger havde samme gerdtype og funktion.
vang.
[FUN, HAR, Röding, SOT p.37]

backrope - guys to sail carrying booms are sometimes known as backropes.
[SOT p.132]

indergerd. Hvor der er to gerder på en lossebom, vil den mod skibets centerlinje være indergerden.
inner guy.
mellemgerd. Hvor to lossebomme i toppen holdes i stilling ved en ydergerd i hver side kaldes mellemgerden, der forbinder de to bomme for.
guy-span.
ydergerd. Hvor der er to gerder på en lossebom vil den mod skibssiden kaldes for ydergerden.
outer guy.
sprænge en gerd. break a guy.
gerd på en kran. vang for a crane.
[DSH, KUSK p.123, LAB p.125, MarE1, PSØM p.120, SKT81 p.263, SØM22 p.228, VerV2]  Kilder