Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
gilling
(-en, -er) gl. gilding:
1.
Skibets agterdel under hoveddækshøjde, hvor det runder konkavt ind. Rækker fra hækbjælken til spejlet. I visse skibstyper går rorstammen ind gennem klædningen. Dette hul kaldes i orlogsskibe for bjørnen, og i handelsskibe for rorkisten.
"Gilling. Kaldes den Indhuling et Skib har agter under Speilet. Gillingen dannes af Hækstøtterne; den begynder fra Agterstevnen og naaer op til Underkanten af Porten i Agterspeilet. Gillingen paa et Seil kaldes den Udhuling det har i Underliget."
[SCHN]
I fritidsfartøjer om hækkens skrå underside fra ror op til agterspejlet.
counter // counter run // lower counter // vaulted counter.
[DMO, HAR, KOF, KSL, MOR p.41, Röding, Saint, DDV p.142+175, KUSK p.73f, PSØM p.87, VerV2]
"Den fremspringende eller hvælvede del af agterskibet fra hækbjælke til spejl. Dette hvælv er dannet af stærkt krumbøjet tømmer, som kaldes for gillingstømmer; somme tider udgøres den kun af knæ, og i samme [gillingen] er det såkaldte hennegat anbragt, gennem hvilket roret går ind i skibet. På begge sider af hennegattet sidder stykportene til konstabellukafet.
Gillingen skal springe så lidt som muligt frem og maksimalt, hvad der er nødvendigt for at rorstammen kan gå ind gennem den, eller vil spejlet få for megen tyngde..."
[Röding]
"Gillingen, kaldes den rundagtige Indfaldning som Agter Speylet af et Skib har under Underste-Kahyt, og hvorudi Arkelie-Portene ere udskaarne." [KOF]
gillingen af et sejl. goring.
[Röding]
gillinger af fortyndingen. the arched or vaulted end of the drifts.
[Röding]
gillingen over galleriet. the cove.
[Röding]
øverste gilling. the upper counter // the second counter.
[Röding]

2.
Den buede opskæring i undersiden af et råsejl.
"Gillingen i et Seil. Kaldes den Bugt eller Hulning, som Underliget har paa et Raaseil." [FUN]
[HIS2 p.1117, SøFolk, SES p.102, SØM22 p.230]
"Seilenes Form og Størrelse er angivet paa Seiltegningen, hvor alle Stagseil og Gaffelseil have Kappe - Convexitet - i Underliget, medens Raaseilene have Gilling eller Huling - Concavitet - i samme Lig, og alle andre Lig ere retliniede."
roach.
[LUS p.90]  Kilder