Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
anduvningsmærke
(-t, -r): To el. flere genstande overet og hvis retningslinie angiver, hvor sikker indsejling kan foretages.
landfall range // transit mark.
»Det oprindelige håndskrevne materiale er forsynet med et utal af tegninger visende skibe, kortskitser over anduvningsmærker samt stjernehimmelen set måned for måned«.
[IALA, SØF37/03p.19]
"Midtfarvands-Puller og Skillepunkter mellem to Farvande afmærkes med spidse, rød og hvis stribede Sømærker. Naar Topbetegnelse anvendes, er denne en rød og hvid stribet Ballon paa rød og hvid stribet Stage.
Som Anduvnings-Mærker anvendes samme Sømærker som sidstnævnte."
buoy marking approach fairway.
[BOG402 p.III]  Kilder