Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
anemometer
(-et, -tre): Instrument, hvormed vindens hastighed måles. Oftest virkende ved at flere vertikalt anbragte skåle kan rotere omkring en fælles lodret akse. Vindens kraft får skålene til at rotere. Rotationen overføres gennem aksen til en generator. Den dannede strøm får et viserinstrument til at slå ud el. en printer til grafisk at angive vindstyrken = skålanemometer = kopanemometer. Andre systemer er bygget på principper om under/overtryk i væskefyldte rør, over hvis åbne ende vindens kraft passerer.
anemometer.
anemometrografen er et instrument, der grafisk optegner vindens kraft gennem en periode.
E. gr. amenos = vind + metron = måle. 1799-. [MEY] anfører: anemobarometer = vindmåler (1924).
[Casella1965, DMO, K128, NauM p.26, ODSS1, OSS, Randier, SD]
"Kopanemometret er nok det almindeligste instrument til rutinemæssig måling af vindhastigheder... Kopanemometret blev opfundet af den irkse astronom T. R. Robinson i 1846 og er, i mere eller mindre samme udformning, i brug den dag i dag."
I artiklen er også omhandlet anemometerfaktoren, der er den konstant, der anvendt på omdrejningerne skal give en hastighed ahængig af friktion og vindstyrke. En anden fejl, der ved meget nøjagtige målinger skal korrigeres for er overspeeding, der skyldes, at anemometret er hurtigere til at accelerere end til at decelerere.
[Vejret 78, feb/1999 p.29 sp.1]  Kilder