Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ad
(prp + adv): ad floden - om ruten el. vejen der flges.
sail along the river.
ad svejen.
by sea.
op ad floden.
up the river.
modsatte retning er:
down the river.
de kom ad floden - om middel til at n mlet.
they came by the river.
ad havet til - om bevgelse i retning af noget.
towards the sea.
[ODS]
 Kilder