Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
grubetæring
(-en, -er): Punktvis korrosion i metaloverflader. Grubetæring skyldes oxidfilmen på metaloverfladen nedbrydes af forskellige stoffer som klorider og sodpartikler fra skorstenudstødningen. Hvor grubetæring forekommer, kan ikke forudses eller beregnes.
pitting.
[SKT81 p.22, SKT, EST]  Kilder