Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
halvdæk
(-ket, -): Dæk, der i mindre både dækker den forreste del af båden, men hvor størstedelen af bådens midterparti og agterparti er udækket.
Halvdækkets overkant i mindre fartøjer er ofte placeret i højde med tollebordets overkant, hvorfor der oven på dette sættes et løftet skvætbord. [FUN]
half deck.
"Opbygninger, som gaa fra Borde til Borde, ere dækkede med faste Dæk og have en Højde af ca. 7 Fod - f.Eks. Hytte, Brorum eller Bak. En lignende Opbygning, som er i Forbindelse med Rummet under Dækket og i almindelighed kun er 2 à 4 Fod høj, kaldes Halvdæk."
[1909-instr. p.67]

Dæk, der ikke løber gennem hele skibets længde. Bruges om et løftet dæk i agterskibet. Dss. poop og løftet agterdæk. Også benyttet om "kahytten".
poop.
[KUSK p.72, LAB p.41, SKT81 p.96, SøensF, VerV2]  Kilder