Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
havområde
(-t, -r): Inddeling af oceanerne med det formål at standardisere nødradioudstyr i skibene efter afstand og trafik af hensyn til redningsoperationer. Inddelingen er i A1, A2, A3 og A4. Se under A1-område
Sea Area A1 etc.
[NP285/2002 p.5]
følsomt havområde: particularly sensitive sea area // PSSA.
[EfSApril2003]
særligt havområde: "I denne bekendtgørelse omfatter de særlige havområder Middelhavsområdet, Østersøområdet, Sortehavsområdet, Rødehavsområdet, Golfområdet, Nordsøområdet, Det Antarktiske Område og Det Storcaraibiske Område, som omfatter den Mexicanske Golf og det Caraibiske Hav."
[BEK 1/5 2008 om udtømning af affald m.v.]
Områdernes betegnelse dækker over miljømæssige forhold, hvor de nævnte have på grund af størrelse, trafikmængde, klima, udledning er betegnet som særlige risikobetonede områder for dyre- og planteliv.
special area
[ADM p.158, BEK 180 15/4 1981, DS p.585 + 784, FOH p.111, OLI p.8, RadSys p.30]  Kilder