Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
helling
(-en, -er) gamle former: hælling, helding:
1.
Gl. for ophalerbedding.
slipway.
[Röding]
"Helling, Helding. En Beding eller et skraatliggende Anlæg, hvor Fartøier hales op for at blive reparerede."
[FUN, H&S72 p.138]
"En Beding eller Bankestok, hvorpaa Skibe kunne ophales til Reparation." [DMO]

2.
Knob, især på rebbåndene. Dss. Hellestik.
granny's bend.
[Röding]
"Hælling, en Sammenføyning af toe Touge paa Hinanden."
a lashing of one hawser upon one other.
[KOF, SCHN]
helling, knob. carrick bend // proper sailor's knot.
[Röding]

"Hellestik. Det samme som Helling; dog kan Ordet Hellestik egentlig kun anvendes paa B, Fig. 18, Pl. 65, saavel som paa enhver anden Maade at helle paa, naar dertil bruges Stik, thi paa den danske Helling bruges kun Bindsler."
[FUN]
"Dansk Helling. De tvende Varp, som skulle helles, lægges ved Siden af hinanden, begge Tampene den samme Vei, derefter paalægges Hellebindselet - Hjertebindselet - hver Tamp bringes dernæst hen til det modsatte Varps faste Part, hvorom de slynges og hvortil de bindsles, saaledes som Figuren (Pl. 65, Fig. 18, A) viser."
[FUN]
Figuren A viser to trosser, hvis lange tampe lægges som et X, der bændses sammen i krydset. Derefter tages de korte tampe fra hver trosse og lægges med en snoning omkring modstående trosses lange tamp. På begge sider af X-bændslet lægges to steder i snoningen et bændsel eller krydsbændsel om de to parter, der udgør snoningen.
Figur B viser to reb, der er sammenføjede ved to pælestik eller tilsvarende stik, hvor de to øjer er indsat i hinanden som et kædeled.
[JM]

"Kaldes den Maade hvorpaa tvende Varp stikkes paa hverandre og bændsles."
[SCHN]

"Helling til Trosser - carrick-bend. To svære Trosser bør stikkes sammen med en Helling, for at der ikke skal blive Bræk paa Trosserne. Tampene sejses godt ind til deres egen Part igen.

Helling til Trosser - hawser bend. Denne Maade er ikke saa god for Trosserne som den forrige; thi Bugten, hvormed de to Trosser ligger i hinanden, er temmelig krap."
[KUSK p.17, Benzon]
Kusks tegninger er forskellige fra Funchs. Kusk lader de to tampe danne øjer, der er flettet ind i hinanden og lader tampene blive bændslet på egen trosse efter at være gået ud af modsatte tamps øje med en part på hver side af øjet, og derefter foretage en bændsling. I sidste tilfælde er de to trosser hægtet i hinanden med et øje, og hvert øje ender med et halvstik om egen part og den løse tamp bændslet til egen faste part. [JM]

[Röding] har tegninger af typerne på nr. 188, 191, 221, 224, 228 og 231.
E. Fra helle, vbsb til samme. Hol. heelen = forbinde. [ODS]

falsk helling.
false tie.
[KUSK p.17, PSØM p.25]
helling til to varp.
hawser-bend.
[HAR]
helling i hast.
temporary bend.
[HAR]
hellingsbændsel.
round-seizing // fraping.
[HAR]  Kilder