Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
hjemsted
(-et,-er): Skibets indregistreringssted.
port of register // homeport // domicil.
[EL]
Den by i Danmark, hvor et skib er hjemmehørende og registreret. Hjemstedet kan have betydning for skattemæssige forhold.
"Der var kun fire måder et skib kunne forlade Marstals handelsflåde på. Det kunne enten forlise, blive ophugget, skifte hjemsted eller blive solgt."
[MK 26 p.78]
"Skibe, der indføres i Skibsregistret, har Hjemsted i den Havn i Riget, som af Rederen bestemmes. For Skibe, som ikke er registreret, gælder som Hjemsted den Havn, i hvilken Rederen bor, eller som er nærmest hans Bopæl. Er der flere Redere, er den bestyrende Reders Hjemsted bestemmende for Skibets."
[SOLOV p.5]  Kilder