Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerstok 1
(-ken, -ke): 1.
Ankerstok af træ: Tværstok dannet af flere tømmerstokke, som regel to, og lagt omkring læggen lige under ringen og oven på nødderne. Stokken sammenholdes med 4-6 jernbånd. Den er vinkelret på armene og ca. af samme længde som læggen (1300-).
stock // beam (gl).
Jernbåndene kaldes anchor hoops.
[ENK, Röding, SEHA]
"Bestaaer af to Stykker Træe, der ere forbundne til hinanden om Læggen tæt under Ankerringen med flere Jernringe. Ankerstokken viser perpendiculair paa Armenes Direction." [SCHN]

2.
Ankerstok af jern: rundjern anbragt som ovenstående. Er stokken fast, er den ofte af lige konstruktion. Er den bevægelig, har det yderste stykke af den ene ende en vinkel på 90°, og begge ender er kugleformede. Vinklen muliggør placering langs læggen, når ankeret ikke er i brug. Vægten er ca. 20% af ankeret. 1800-.
anchor stock.
Lieutenant Roger's anchor stock er en bevægelig stok, der nødvendiggør, at sjækkel og ring afmonteres for at dens firkantede hul kan skubbes ned over ankerhalsen. [MODEL p.58]
Nyere typer kan siges at være med »stok«, selvom denne er anbragt i bunden af ankeret ragende ud over armene, fx Danforth typer.
[DMO, DS, ENK, HAR, IMK, KUSK, SEHA p.231, TUS]

3.
En nu forældet træskibsbyggemetode, hvor plankeenderne anbringes midt for de oven for siddende plankers midtpunkt, og hvor plankerne ofte er tilspidsede mod enderne.
Metoden - kun fundet på engelsk - kaldtes anchor stock.
[DNW, MARI (K077)]  Kilder