Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
adelborst
(-en, -er): »... og han gjorde Tjeneste som Adelborst, det vil sige Skadet...« (gl).
E. [KALK]: »adelburs no. den soldat, som er mere end en gemen soldat og mindre end en underofficer ... Ordet synes ualmindeligt bde i Tysk og Dansk, men hyppigere i Holl.: adelborst.«
[TUX p.317]  Kilder