Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
hoveddimension
(-en, -er): Et skibs hoveddimensioner er forskellige alt efter, hvilket regelsæt eller formål, de beregnes til. Definitionerne er ikke konstante gennem tid. De her nævnte har været gældende cirka i perioden 1950-1990.

breadth moulded relates to the greatest breadth of a ship measured between the outside of the frames, inside the plating. The extreme breadth is measured to the outside of the plating.
Depth moulded is the vertical distance measured from top of keel to the underside of the deckbeams which support the uppermost continuous deck (main deck). The distance is measured at the ship's side at the middle of the length between the perpendiculars
.
[BES p.150 + 157]

A. Hoveddimensioner for tonnagemåling
hoveddimension som: Lpp, B, d, D, Loa etc. principal dimension.
[DS p.804, SKT p.80, EST]

Et skibs længde, bredde og dybde i henhold til den Internationale konvention om måling af Skibe, 1969.
Bredde: tonnage breadth // moulded breadth.
Dybde: tonnage depth // moulded depth.
Længde: tonnage length.

B. Hoveddimensioner for lastelinjetildeling
Længden er det største af de to mål:
96% af en vandlinje ved en nedlastning til 85% af sidehøjden til fribordsdækket eller længden i samme vandlinje fra forkant af forstævn til rorstammens akse.
load line length.
Bredden er største lodrette mål i tværsnittet midt på den ovenstående længde målt til yderkant af spant.
load line breadth.
Sidehøjden er defineret som under linjetegning herunder.
load line depth.

C. Hoveddimensioner for linjetegninger
Længden mellem perpendikulærerne: Længden i konstruktionsvandlinjen og diametralplanet fra stævnpladens inderside til rorstammens akse.
length between perpendiculars.
Bredden i konstruktionsvandlinjen og middelspantplanet mellem spanternes ydersider.
breadth moulded.
Middeldybgangen målt i diametralplanet og middelspantplanet fra konstruktionsvandlinjen til kølens overkant.
draught moulded amidship // draft moulded amidship.
[BAS, ENK, SKT02-I-p55+61ff]
 Kilder