Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
hugge
(vb): 1.
I udtryk som fx:
hugge i søen vil sige, at skibet bevæger sig op og ned omkring en tværskibs vandret akse, så forskibet skiftevis er hævet over søen og synker dybt ned. Stampe i søen.
pitch.
[Saint, HAV p.44, VerV2]
hugge, "siges om et Skib der støder paa Grund."
strike ground // touch ground.
[KOF]
hugge et skib op.
break a ship up // break up a ship.
[DMO, FUN, HAR, Saint]
hugge hul på et strandet skib for at udtage lasten.
scuttle a ship.
[HAR]
hugge i grunden. "Ved Udsejlingen fra Foochow med Slæbedamper huggede vi i Grunden ganske let, men fortsatte Farten som om intet var hændet."
"Hugge siges om et Fartøj paa Grund, naar det ved Søens Bevægelser støder voldsomt mod Grunden."
[ILI p.365]
take the ground.
[SØL p.74]
hugge på grunden. "Er med et Skib at støde paa Grunden og, ved Søens Bevægelse, at hugge med den. Hvilket kan være saa voldsomt, at Masterne knække og falde overbord."

"Der blev givet ordre til, at ingen af besætningen måtte være til vejrs i riggen, medens skibet løb over barren, og den ordre viste sig i sandhed at være nødvendig at påbyde. Skibet huggede tre gange i sandbunden med sådan en kraft, at masterne dirrede, som skulle det hele briste og styrte i dækket".
[ID3497 p.36]
strike the ground // touch the bottom.
[DMO, HAR, Saint]

2.
Fange om en krog, der griber fat.
hugge an. Fastgøre noget med en krog etc.
[VerV2]
hugge en gie eller en talje eller en Hage. "Er at sætte (hugge) Gie eller Tallieblokkens ene Hage i den Kous, Stroppe, Ring eller i det Øie, som dertil er bestemt."
hook a tackle.
[DMO, FUN]
hugge katten. Indsætte katblokkens krog i røringen eller ankersjæklen, når ankeret skal kattes.
hook the cat tackle.
[DMO, FUN]
hugge op.
break up.
[EL, DMO, FUN]
hugge ud. Frigøre talje fra fartøj efter nedfiring. Frigøre (losse)-krog fra en byrde.
unhook // disengage // unship.
[ABC, SKT70 p.191, EST, BENSON nr.12]
 Kilder