Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiralitetsanker
(-et, -kre). Det engelske admiralitets standardanker. Benævnelsen har været knyttet til både stok- og patentankre. Udviklingen skete fortrinsvis fra 1840erne under Adm. William Parker.
Admiralty pattern anchor // Admiralty anchor.
Den stokkede type er også kaldet fisherman's anchor. Sjældent er benævnelsen anv. om mushroom ankre.
Er armene buede, kaldes typen for round crown type.
Med lige arme, der danner en vinkel med hinanden, kaldes det angle crown type. [CHS4]
Admiralitet gjorde fra ca. 1940 forsøg med moderne typer stokløse ankre med relativt korte flige og meget kraftige skafter. Et af de tidligste var type AC10 fra ca. 1950 (AC = Admiralty Cast el. Admiralty Class).
Type AC12 og også AC14 (ca. 1964 godkendt af Lloyd's) har en holdekraft og vægtforhold på ca. 10:1.
AC16 og AC17 er typer for U-bådsbrug og derfor formgivet, så de kunne indpasses plant med ubådsskroget samt udløses inde fra båden.
ASS = Admiralty Standard Stockless type blev benyttet op til 1945. Typen er meget lig »Byers« og »Hall's«.
Det traditionelle Admiralty Plan anchor er et stokanker.
[ABC, DAN, KLIP, MAS1, MOS2, SD, SET p.25]  Kilder