Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagliganker
I danske sejlskibe oftest det bb. bovanker under kranbjlken. Dets ankertov er stuvet i styrbord (modsat) side.
best bower anchor // common bower // working anchor (1900-).
Tidligere kaldtes begge ankre for bowers; det bb. for common bower, og det stb. for sheet bower eller best bower. Pga. de fremherskende vindforhold p nordlig bredde, hvor vinden under lavtryksudviklingen typisk drejer fra med uret rundt, blev bb. anker udlagt frst, og nr vinden tog til, blev stb. anker sat ud. Skibet var i mellemtiden for det bb. anker drevet mod stb, s stb.anker ikke kom til at ligge oven i det bb. anker, der nu l ude om bb. rsagen til ankrenes benvnelse skulle sledes vre at finde i meteorologiske forhold.
Dagligankeret p en 74-kanons fregat vejede ca. 2.350 kg og lngden var ca. 4,75 m. Se ogs pligtanker.
The main anchors, from the heaviest to the smallest, are the sheet [anchor], best bower, small bower, and spare anchor.
[DMO, FALC, HAR, MM2004/1 p.94, Rding, SEHA p.234, TMO, TUS]  Kilder