Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
højdesensor
(-en, -e): "Fra bundtrawlere kan der være megen hjælp at hente i et enkelt anlæg baseret på højdesensor og en eller to mængdesensorer." [Fangstkontrol med sensorer anbragt på trawlet]
vertical height sensor.
[VES9/1992 p.30]  Kilder