Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
højdevinkel
(-vinklen, -vinkler): Højdevinklen af et fyr, v, er den vinkel, der har toppunkt i iagttagerens øje og med et ben udgående fra havniveau ved fyret og det andet ben fra fyrets flammehøjde. Afstanden til fyret vil så være lig fyrets højde: (1852 x tan v) i sømil.
vertical angle.
[NAV1-2004 p.375, NAV1 p.85, NT p.59, AMN-I p.649]  Kilder