Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
højsø
(-en, -): I udtryk som fx højsølods, dvs. en lods, der vejleder på åbent hav til forskel fra en havnelods. Dss. havlods.
"I denne lov forstås ved: 1) Gennemsejlingslodsning: Lodsning, der ikke er højsølodsning eller regionallodsning. 3) Højsølodsning: Lodsning uden for et lands søterritorium."
Kilde: § 1, LOV nr 567 af 09/06/2006.
pilotage of vessels by deep-sea pilots.
Kilde:(1) EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 32 og CIR.114 af 23/6-1982.
[DS p.1007]
 Kilder