Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
A2-område
(-et, -er): Havområde A2. Havområde uden for område A1, defineret som sådant af en kontraherende regering, inden for radiotelefonidækning af mindst en MF-kystradiostation, hvor der kontinuerligt er mulighed for alarmering via DSC.
A2 area.
»An area, excluding sea area A1, within the radiotelephone coverage of at least one MF coast station in which continuous DSC alerting is available.«
.
[LOR 285/2002, MED 3/2003, Søf 48/1991]  Kilder