Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
adiabatisk
(adj): Forandring i et stofs tilstand uden udveksling af varme med omgivelserne.
En tøradiabatisk temperaturforandring foregår i luft, der er umættet med vanddamp, uden at der sker en fordampning el. fortætning.
En fugtigadiabatisk temperaturforandring foregår i luft, der er mættet med vanddamp, hvorfor der finder en fordampning el. fortætning sted.
adiabatic.
[NauM, TVER]
 Kilder