Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
jern
(-et, -): 1.
I udtryk som :
jernbuer til telt over en båd.
bails.
[HAR]
jernbøjler til gallionsfigurens beskyttelse.
guard-iron to the head figure.
[HAR]
jernbøjler til kampagnelanternens beskyttelse.
guard-iron to the poop-lanthorn.
[HAR]
jernkæde.
cable chain.
[HAR]
jernring om masten.
mast-hoop.
[HAR]
jernring om masten med overfald.
clasp mast-hoop.
[HAR]
jernring til beslåning af stagsejl.
hank.
[HAR]
jernstang langs råen, hvorpå sejlet vandrer med ringe.
traverse horse of a yard.
[HAR]
jernstang mellem dæksbjælker, hvorpå årer og andre rundholter kan stuves.
becket.
[HAR]
lempejern.
shifting ballast.
[Saint]
lugejern.
hatch bar.
[Saint]
sætjern.
billiard.
[Saint]
udglødet jern.
-.
[NAV2 p.45]

2.
Redskaber.
jern til at neddrive masteringe med.
poker // driver.
[HAR]
jern til lemmergatternes rensning.
limber-iron.
[HAR]

3.
sikring af fanger eller andre, der skal sikres, med håndjern og fodjern om bord på et skib.
"22. juli holdt undertømmermanden med skibmanden og en kvartermester en finkeljokumsbatalje [drikkelag]. De blev af profossen straks slået i jern i gallionen."
in irons // put in irons // bilboes.
[COR p.56]
E. Bilboes stammer fra bynavnet Bilbao i Spanien, hvorfra det bedste jern kom i armadatiden (-1588-).
At sidde i jernet
[VI, Stk. 2.] "Skulle de Fængslede derforuden kortes deres Besolding for den Tid de i Jernet sidder, hvilket i Protocollen ved Dag og Datum, og af hvad Aarsage det skeer, skal forklares."
[VII, Stk.3] "Dersom nogen giver Fangerne ente Æde eller Drikke, eller ogsaa forsørger dennem udi andre Maader, imedens de udi Jernet sidder, videre, end hvad Skibs-Raadet ordinerer, han skal straffes, som Skibs-Raadet tykkes, og som Forseelsen er stor til." (1797)
[ART p.11f]  Kilder