Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kabelarring
(-en, -e) Cabelaring, kabelaring, kabellaring:
Endeløst tov anvendt til gangspil, hvor kabellaringen blev taget rundt om spillet og dets halende part fastgjort med kabelarmus, sejsinger el. sytove, til ankertovet, der var for svært til at kunne slås rundt om spillet.
voyal // messenger.
[FMK p.56, HAR, KOF, Röding, ZAH]
Se videre i separatteksten fra 1768 om ankertov [Gynt p.31f]
Endeløst tov, der lagt omkring ankerspillets spilkop, hales ind på, mens dets frie bugt med sejsinger er fastgjort til ankertrossen, så denne derved hales ind, uden selv at få tørn omkring ankerspillet.
messenger rope.
[ANS p.77]
"Et Toug, der tjener til at befæste Ankertouget til Gangspillet, naar Ankeret skal lettes og Touget er for svært og uhandeligt til at kunne kastes om Spillet.
Kabelaringen har et Øie i hver Tamp, og er fra 7 til 10 Tommer tykt og 3 Gange saa lang som Afstanden er fra Spillet til Fokkemasten. Paa Kabelaringen ere Muse, omtrent 2 Favne fra hverandre, for at hindre Kabelarseisingerne fra at skrændse; man har troet dem overflødige, men Erfaring vil nok have lært det Modsatte. Kabelaring af Jernkjede er hensigtsmæsig.
Skal Ankeret lettes, saa vises Bugten af Kabelaringen forom Fokkemasten og Tampene tages agter efter, een til hver Side, udenom Kabelarrullerne. Den ene Tamp tages 2 Gange rundt Spillet, saaledes at den Part af Kabelaringen, der er paa den Side, hvor det Ankertoug er, som skal indhives, kommer til at ligge underst om Spillet. Øinene i Tampen af Kabelaringen syes sammen paa den modsatte Side af Skibet."
[DMO]
"Kabellaring. Da Ankertouget paa svære Skibe er altfor tykt og ubøieligt til at kaste om Gangspillet, saa betjener man sig af et forholdsmæssigt smækkrere Toug, hvilket kaldes Kabellaring. Denne har et Øie i hver Ende, der ere syede sammen, efterat være tagne rundt om alle Kabellar-Rullerne, for at forhindre Kabellarseisingerne fra at skrændse.
[SCHN]
"Er et Toug, som bruges, naar Ankeret skal hives Hjem. Kabellaringen er tyndere end Ankertouget og saa lang, at den, naar den er kastet tvende Gange om Spillet, kan gaae udenom Kabellarrullerne, paa Styrbord og Bagbord hen til Klydsene. I hver Ende af Kabellaringen er et tilspidset Øie, hvori anbringes et Sytoug, kaldet en Skibmandskunt, som forener begge Enderne. Omtrent paa hver femte Fod af Kabellaringen lægges en Kabellarmus, hvilke ere nødvendige for at forhindre Kabellaringen i at skrændse, naar Kabellarseisingerne ere lagte paa og Ankeret skal hives Hjem."
[FUN]  Kilder