Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerbøje
(-n, -r): Bøje der ved en line af godt og vel samme længde som vanddybden på ankringsstedet fastgøres til ankerets kryds og på havoverfladen kan vise, hvor ankeret befinder sig.
anchor buoy (connected to the crown by a buoy rope or tripping line).
[DAH p.103, FUN, MAS, Röding, SD, SEJ, TUS]
"Boyens Kattestært - Katterumpe." lanyard of the buoy.
[Röding]
"Der ere tvende Slags: Tøndebøier og Træbøier; de Første ere hule, de Sidste af eet Stykke Træe. Bøierne betegne det Sted hvor Ankret staaer i Grunden; de maae følgeligen flyde paa Vandet." [SCHN]
"Ankerbøjen var taget ind, ankeret løftet fri af havbunden, og XX begyndte herefter at hive ind på wiren. YY fylgte med agterover."
anchor buoy.
[SØF 18/2005 p.21 sp.2]
"Ankerbøjer for flydende rambuk afmærkes med hvidt hurtigblink, c. 60 blink hvert 1 m."
anchor buoy.
[EfS 1962 nr. 1 p.24]
 Kilder