Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerforing
(-en, -er): Ekstra tømmer monteret på steder, hvor ankre el. ankerkæder hviler, for at modvirke skamfiling.
anchor lining // bolster.
Når stokankeret er anbragt om bord, hviler det på anchor plate eller billboards. Se også ankerklods.
[Röding] definerer: "Beskyttelsesbrædder, der i boven i hver side påsættes plankerne, der hvor ankerfligene ved ankrenes udlægning eller indhivning beører skroget for ikke at skade plankerne."
[CHS4, DMO, DST, HAR, TUS]
"Paa det Sted hvor Ankret vil berøre Skibet, naar det enten bliver affiret eller opheiset, er uden paa Klædningen lagt Planker, for at forhindre Skamfiling paa Klædningen. Disse Planker kaldes Ankerforingen." [SCHN]
"The inclined anchor bed fitted at the intersection of the forward weather deck and shell. On some ships a tripping device is fitted on the billboard so that by turning a rod the anchor will slide off into the water."
[SOT p.24]
 Kilder