Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kanon
(-en, -er): Skydevåben bestående af et rør, hvori ladning og skud placeres enten gennem forenden eller gennem bagenden, såfremt denne har bevægeligt bundstykke.
Ladningen antændes gennem fænghhul eller på anden vis, og ladningens eksplosion sender skuddet, der kan være en kugle, en granat eller anden form for materiale som små metalstykker.
cannon // gun.
[MHT1/1981 p.18]
cannon.
[Röding]
cannon // piece of ordnance.
[KOF]

Kanon, der kan skyde forud og agterud kaldtes for en chase gun. [HAR p.9]
Ifølge [HAR] er kanonens engelske navn canon, mens håndvåben bør benævnes gun.

Kanonens dele hedder:
bunden til højeste frise.
breech.
[HAR, KOF, Röding]
bundstykket fra højeste frise til tapstykket.
first reinforce.
[HAR, KOF, Röding]
båndet over fænghullet.
vent-astragal and fillets.
[Röding]
båndet på forstykket.
chase-astragal and fillets.
[Röding]
båndet på halsen.
muzzle-astragal and fillets.
[Röding]
druen, der er bagstykket, der på gamle forladerkanoner ender i en dråbeform. Druen og halsen.
button // cascabel // pomiglion.
[HAR, KOF, Röding]

forhøjningen på hovedet.
swelling of the muzzle.
[HAR]
forkanten rundt løbet.
face.
[HAR]
forreste frise, der er løbets længde fra hovedet til lidt foran for tappene.
forstykke mundstykke, forstykket med hovedet.
chase.
[KOF, Röding]
frisen agten for tapstykket.
first reinforce-ring and ogee.
[HAR]
frisen bagerst, der er stykket fra mellemste frise til druen.
base-ring and ogee.
[Röding]
frisen der skiller hovedet fra forstykket.
muzzle-astragal and fillets.
[HAR]
frisen foran for tapstykket.
second reinforce-ring and ogee.
[HAR]
friserne på bunden og afsætningen til halsen.
breech-mouldings.
[HAR, KOF]
friserne på forreste affald.
first reinforce-ring and ogee.
[Röding]
friserne på forreste affald.
second reinforce-ring and ogee.
[KOF]
friserne på agterste affald.
first reinforce-ring and ogee.
[KOF]
frisen på forstykket.
chase-astragal and fillets.
[HAR]
frisen på forstykket.
chase girdle.
[KOF]
friserne på hovedet.
muzzle-mouldings.
[HAR, KOF]
friserne på halsen.
muzzle astragal.
[KOF]
friserne på mellemste affald.
second reinforce-ring and ogee.
[Röding]
frisen ved fænghullet.
vent astragal and fillets.
[KOF]
fænghullet.
vent // touch-hole.
[KOF, Röding]
fænghullet.
vent.
[HAR]
fænghullet til første frise.
vent field.
[HAR]
fænghulsforhøjningen og frise.
vent-astragal and fillets.
[HAR]
godset.
reinforce.
[KOF]
godstykkelsen, der er materialets tykkelse i røret.

halsen.
neck.
[Röding]
hovedet, der er den yderste del af kanonrøret, der ofte bliver af lidt tykkere materiale mod enden.
hovedet.
muzzle.
[HAR, KOF, Röding]
hovedets friser.
muzzle-mouldings.
[Röding]
højeste frise.
base-ring and ogee.
[HAR, KOF]
håndgreb eller delfiner.
dolphins.
[Röding]
længden fra bunden til frisen for fænghullet.
vent-field.
[Röding]
længden fra mellemste affald til friserne på forstykket.
chase girdle.
[Röding]
længden mellem druen og bunden.
breech-mouldings.
[Röding]
løbet.
bore or caliber.
[HAR, KOF, Röding]
løbslængden, der er den samlede længde af friserne og hovedet.
mellemste frise, stykket af løbet der indeholder de to tappe, som kanonen hviler i på rapperten.
mundingen.
the mouth.
[Röding]
tapperne.
the trunnions.
[HAR, KOF, Röding]
tapstykket.
second reinforce.
[HAR, KOF, Röding]
tapstykket til frisen foran tapstykket.
chase girdle.
[HAR]
tapstykket til mundingen.
chase.
[HAR]

kanon med konisk løb.
conick-gun.
[HAR]
kanonen brænder for.
the gun hangs fire.
[HAR]
kanonen er stillet over vaterpas.
the gun is elevated.
[HAR]
kanonen er stillet under vaterpas.
the gun is depressed.
[HAR]
kanonen er stillet vaterpas.
the gun is leveled horizontal.
[HAR]
kanonen er surret.
the gun is housed.
[HAR]
kanonen er surret langskibs.
the gun is housed fore and aft.
[HAR]
kanonen er surret tværskibs.
the gun is housed athwart.
[HAR]
kanonens rekyl.
recoil of the gun.
[HAR]
kanoner i borde. "siges naar et Orlog Skib har underste batteries Kanoner ude af Portene og færdig til at kunde bruges."
cannons run out.
[KOF]
kanoner inde. "siges naar et Orlog Skibs underste batteries Kanoner er halte ind, saa at Portene kan lukkes."
the guns housed.
[KOF]
kanonernes rangering.
arrangement of the guns.
[HAR]
rense eller viske Kanonerne.
spunge the guns.
[Röding]
stille kanonerne.
take aim.
[Röding]
surre kanonerne.
house the guns.
[Röding]
surre kanonen ved mundingen på siden af skibet.
to house a gun fore and aft.
[Röding]
surre kanonen ved mundingen og druen på siden af skibet.
house a gun athwart.
[Röding]

kanonmandskabets organisering
"Skytrullen omfatter alle Poster, der skulle besættes under Klarskib og her bemandedes Kanonerne med ulige Numre af Kongens Kvarter, og de med lige af Dronningens, hvorved man opnaaede at det halve Antal Kanoner altid kunne betjenes af Vagtkvarteret. Kanonerne paa hvert Batteri havde nemlig Numre forfra og agterefter, saalede at de lige overfor hinanden staaende Kanoner paa hver Side havde samme Nummer. En Kanonbesætning, der var oplært til at betjene to Kanoner, bestod af 10 à 12 Mand, henholdsvis til de 40 og de 50 Centners Kanoner.
Betjeningsmandskabet paa 6 Mand udførte Kanonens Retning, Affyring og Ladning, - Haandlangeren hentede Krudt, mens Hjælpemandskabet paa 3 à 5 mand tog sig af Kanonens Baksning og Tilbordesætning."
[Jylland p.19]  Kilder