Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiral
(-en, -er): 1a.
Øverste leder af en flådestyrke, 1190-. En admiral kan være:
fuld admiral. full admiral,
viceadmiral. vice admiral eller
kontreadmiral. rear admiral.
Full admirals fly the red, vice admirals the white and rear admirals the blue ensign.
Efter engelsk system blev flåden inddelt i tre eskadre, den røde, den hvide og den blå eskadre.
Eskadredannelsen kendes fra 1620 [EB]. Hver eskadres ledelse blev senere tituleret som admiral, viceadmiral og kontreadmiral, der førte hhv. den røde, hvide og blå eskadre.
Den øverste admiral var ofte personligt the Lord High Admiral, flådens chef.
Admiralstitlen blev som standard indført i England under Charles II (1660-). Tidl. blev både hær- og flådechefer kaldt general at sea.
Dog anfører [SGS p.131]: ... and for the first time they were described as »Admirals« ... - i England med en mere administrativ rolle end i middelhavet, hvorfra titlen blev importeret ca. 1293.

[ROY1 p.141] anfører » In the latter part of the reign of Edward II, 1307-1327, the rank admiral was ordinarily given, by commission, to one holding that position ... No English officer seems to have been formally and officially styled admiral until 1297.
Omtrent samtidig har stillingsbetegnelsen været brugt om kommandanten for Cinque Ports-flåden ca. 1280-1300 [EB].

Hver eskadre førte som kendetegn el. kendingsflag sin »ensign« med korresponderende farve med eskadren. Reglen for føring af disse »ensigns« blev i Great Britain afskaffet 1864.

A yellow admiral var en officer under admiralsrang, der kort tid før sin afsked for pension blev forfremmet til admiral, men ikke nåede at fungere som sådan. Funktionen blev især benyttet efter krigstid, hvor store officersgrupper forhindrede naturlige aldersavancementer.

Admiralty Men var en teatergruppe i London, hvis beskytter og mæcen var Lord Howard, 1st Earl of Nottingham, som blev Lord High Admiral i 1585, hvorefter hans skuespillere kaldte sig Admiralty's Men. Gruppen eksisterede til 1625.

1b.
Søværnets øverste chef. admiral.
I Danmark anvendes »Rigets Admiral« indtil 1683 om den øverste admiral, der også var medlem af Rigsrådet [HORD1 p.166].
I København oprettedes et admiralitetslaug i 1558.
[CHR3F p.124]
I Great Britain kaldes den øverste admiral for the Admiral of the Fleet, og i USA the Fleet Admiral.

Stillingen Admiral of the Fleet blev oprettet ca. 1800.
[SWO p.19]
[ROY7-2] beskriver administrative ændringer fra 1857, hvor First Lord of the Admiralty bliver fremmeste officer efterfulgt af First Sealord // Second Sealord // Junior Sealord.

1c. Leder af Nordsøfiskerflåde med op til ca. 50 skibe, der fisker i forening (gl).
admiral.

1d. Benævnelse på leder af forsk. folkelige optrin, fx bådeoptog.
[OPTOG]
E: Arab. amir-al-bahr = havets prins; el. amir a'ali = højeste kommandant. Mange stavemåder har været anv. inkl. ammeral.
[CHR3F p.124, FALC, HAR, IMK, MOV, NAVT, NEM, NMA, ODS, OED, ORL, OSS, ROY1 p.141, SGS]+ Mariners Mirror 2/1992.

2.
Sejldugspøs med line = slagpøs.
admiral // draw bucket.
E: muligvis slangomdannelse af Ge. ammer = spand igen fra Gr. ame = spand. I Middelalder mål »en ame eller amme« på ca. 150 l.
[PAS]

"Jeg har lavet en ny Slagpøs i Dag. Ja, det er nu egentlig en Admiral, det er en Slags Sæk paa Størrelse med en Pøs, som laves af Sejldug med lidt Pynt paa. Det er et uhandigt Bæst, men den holder bedre i daarligt Vejr end en almindelig Zinkpøs. Træpøsene kan vi jo ikke hale Vand op i, men vi kan bruge dem til at bære Vand i, naar vi f.Eks. spuler i Lasten m.m."
[Rasmussen 1990 p.174]

"'Admiralen' var en slagpøs, syet af sejldug, beregnet til ophaling af søvand, og sit fine navn havde den fået, fordi den til forebyggelse af skamfiling var forsynet med påsyede brede plattingbånd i et sirligt mønster."
[ID3483 p.48]

3.
Splejsehorn af stor størrelse, ca. 1 m.
admiral.

4.
Keglesnegl, Conus ammiralis L.Bl.
admiral shell.

5.
I Skagendialekt (gl) navn på gammel edderfugle hun [FOF1 p.58].
 Kilder