Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerklokke
(-n, -r): Klokke anbragt nær fartøjets stævn og anvendt til afgivelse af signaler til broen under ankringsmanøvrer - fx for antal sjækler løbet ud - samt til afgivelse af ankerliggers tågesignal.
anchor bell.  Kilder