Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerklys
(-set, -): Gennemføringsrør for ankerkæden fra boven til fordækket. Fra ca. 1600 havde større skibe 4 klys. Denne byggeskik ophørte efterhånden som ankerkæder blev alm.
hawse pipe.
Hawse hole er hullet, der fra dækket leder ned i hawse pipe. Navel pipe fører fra dækket ned i kædebrønden. —> klyspropper.
[DAH p.109, LDS, RNL p.199, TMO]

"To ankerklyds af sammensvejst 25 mm stålplade og af tilstrækkelig størrelse for stuvning af stokløse bovankre arrangeres med passende fald. Klydsene svejses til klædning og bakdæk. Udvendig på klædning anbringes stålstøbte læber, på dæk stålstøbte kædespor. Dæksler anbringes over klydsrør."
(1954) [10542 p.50]  Kilder