Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
karantænepas
(-set, -): Et skibs tilladelse til at anløbe havn og have frit samkvem med land. Normalt gives karantænepas efter et karantæneophold eller forevisning af sundhedspas.
pratique // pratique is the permission granted by a national authority for passengers and crew to disembark in a country from an overseas vessel, even though the vessel remains under quarantine control.
[5011]  Kilder