Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiralitet
(-et, -er): Forvaltningsmyndighed for søværn og især benyttet om det engelske admiralitet. I Danmark benævnes tilsvarende myndighed Søværnskommandoen.
admiralty.
Det danske admiralitet, Admiralitetskollegiet, stiftedes - efter tilløb i 1579 - i 1655 som bindeled mellem de forskellige højtstående officerer.
[TUX p.295]
Fra 1699 bestod Admiralitetskollegiet af alle flagofficerer, to kommandører og to embedsmænd. Den krigsstyrende myndighed var indtil 1712 fælles for landstridskræfter og søstridskræfter.
Der oprettedes nu et Kommissariatskollegium for flåden og i 1725 oprettedes et særskilt Søkrigskancelli. 1746 forenedes Admiralitetskollegiet og Kommissariatskollegiet til et, for senere igen i perioder at være opdelte.
Disse myndigheder afløstes 1848 af Marineministeriet, der i 1950 indgik i Forsvarsministeriet, hvorunder Søværnskommandoen er indpasset.
I 2014 er der vedtaget ny struktur for Danmarks forsvar. I de nye organisationer er forskellige stillinger forsvundet.

I England var fra 14.årh. the Admiralty forvaltningsmyndighed for flåden. Dette kontor blev ledet af the Lord High Admiral, der var retsmyndighed for alle søsager og til forsk. tider også for handelssager.

Den sømilitære del af admiralitetets funktioner blev, især når landet var i krig, forstærket og ledelsen udgjordes af embedsmænd og officerer kaldet Lord Commissioners of the Admiralty, sølorder (gl), og ledelsesorganet the Board of Admiralty.

I 1964 ophævedes denne ordning og admiralitetet indgik i forsvarsministeriet: Ministry of Defence, men af traditionelle grunde blev betegnelsen the Admiralty Board opretholdt for det, der til dels svarer til vor Søværnskommando: The Admiralty Board of the Defence Council.
[HAR, RNL, SAL2, OSS, Sch, SISØ p.17, TUX]  Kilder