Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kikkert
(-en, -er): Forstørrelsesapparat til et øje, monokular, eller to øjne, binokular, og konstrueret til at gengive fjerne genstande med forstørrelse. Kikkerter har i dag næsten altid prismer foruden linserne, mens de tidligere ofte kun havde linserne.
binocular // monocular // fieldglasses // telescope. Sidstnævnte især for astronomiske kikkerter.
kikkert.
spying-glass.
[HAR]
glass.
[KOF]

Linserne nærmest øjet kaldes for okularerne, mens de fjerneste kaldes for objektivlinserne. Kikkertens linser kan forskydes i forhold til hinanden, så afstanden, der ønskes betragtet, kan fokuseres.
Fokuseringen kan ske for begge øjer på en gang, centralfokusering, eller for hvert øje separat, enkeltfokusering. På broen mellem de to okularer kan være graveret en skala, der i mm viser afstanden mellem øjnene. Når kikkerten er korrekt indstillet til øjenafstanden skal der kun ses et enkelt cirkulært synsfelt i kikkerten.

De bevægelige okularer er ofte forsynet med nogle indstillingstal, der er udtrykt i dioptri. Kikkerten kan benyttes uden briller, såfremt indstillingerne sættes på samme værdier, som brillerne er slebet til.
Kikkerter med høje nedkrængelige gummi-øjestykker, er indrettet til brug for brillebærere. En ægte B-kikkert tegner udtrædelsespupillen skarpt lidt højere end normalt, således at en ikke-brillebærer får samme syn med ikke-ned-krængede øjestykker, som en brillebærer får med dem nedkrænget. Brillebærere benytter kikkerter med nedkrængede øjestykker og dioptrien sat til 0.
Natsyn og dagsyn varierer lidt. Sæt dioptritallet et ned om natten.

Søkikkerter har oftest en forstørrelsesgrad, magnification, på 7 og en objektivdiameter, objective diameter, på 50 mm.

Divideres objektivdiameteren med forstørrelsesgraden fås et tal, der kaldes udtrædelsespupillen, eller udganspupillen, exit pupil, der er den diameter, som billedet har, når det rammer observatørens øje. Da 50:7 er ca. 7 mm, så giver det en såkaldt lysstærk kikkert, idet øjets pupildiameter ved mørkesyn højest bliver ca. 6-7 mm, og øjet derfor får det maksimale billede.
En kikkert med højere forstørrelse skal holdes meget stille, for at billedet ikke vibrerer med håndens rystelser, hvorfor større forstørrelser til søs sjældent ses. I land kan man bruge stativ til store forstørrelseskikkerter. Der findes gyrostabiliserede kikkerter til søbrug.

Dæmringstallet eller skumringstallet, twilight factor, er kvadratroden af resultatet af forstørrelse gange objektivdiameter, og tallet angiver også bedre lysforhold, jo større tallet er: Kvadratrod (50x7) = 18,7.

Synsfeltet, field of view, er oftest givet for en afstand på 1000 meter og viser, hvor bred en genstand man da kan se i kikkertens synsfelt. En kikkert kaldes vidvinkel, såfremt produktet af gradantallet gange forstørrelsen er over 65. Skarpheden af små enkeltheder afhænger af prismeglassets kvalitet og coatingen.

Prismerne kan være af porrotypen, porro prism, der giver en længere kikkert, med skulder, mens tagprismer eller tagkantprismer giver en mere kompakt kikkert med mindre internt lystab, men er vanskeligere at konstruere tilfredsstillende og bliver derfor dyrere. Der skal anvedndes tre prismer mod porro-systemets to prismer.
De bedste kvaliteter af porroprismerne kaldes for Bak-4 og kan forøge lysstyrken med op til 40 % i skumringen.

Prismer og linser skal være coatede, coating, for at minimere lystab ved passage fra en glasflade til den næste, for at modvirke reflekser og give en bedre billedkontrast. Coatning er en meget tynd belægning ofte af magnesiumfluorid, der kan skades ved mekanisk påvirkning. Uden coating kan lysstyrken være svækket op til 40 %. Coatningen kan pålægges ved pådampning, og hvis en ikke-coated linse sættes til at have en transmittans på 69 %, så vil en fuldt coated have en transmittans på 84 % og en multicoated på mellem 86 og 90 %.

En kikkerts relative lysstyrke, luminosity factor, udtrykkes som anden potens af resultatet af objektivdiameteren divideret med forstørrelsen. For en 7x50-kikkert er talet (50:7)2 = 25.

Vandtætte kikkerter har kikkerthuset fyldt med nitrogen, der forhindrer dugdannelse. Gummiindkapsling alene er ikke nok til at sikre vandtæthed.
[JM, Bådnyt 9/1998 p.30f, Focus / Westheimer.dk, NAV1 p.107 - GEOM p.87, NEP1/1992 p.49]  Kilder