Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
klap
(-pen, -per): 1.
Klap i en pumpe.
"Klappen i en Pompe-Skoe eller Emmert, kaldes den liden Træe Klap der er klædt med Læder i Skoen, hvorigiennem Vandet trækkes op i Pompen, naar den aabner sig og forhindrer Vandet at gaae tilbage naar den lukker sig."
clapper // valve.
[KOF, Röding]

2.
"Klappen paa Faldereebs-Trappen, en Udbygning af Planker med et Lændværk omkring, hvorfra Faldereebs Trappen gaaer ned til Søen."
wings of the accommodation ladder.
[KOF]

3.
lem til åbning og lukning, fx broklap el. rampe, der kan bevæges.
stern flap // flap.
[ABC]

4.
lille lav holm eller grund under vandoverfladen.
[SØS p.17]
E. ON: klöpp, sv: klabbe = klampe.  Kilder