Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
klar
(adj): 1.
Færdig med, lagt bag sig, ordne efter et arbejde;
fx klar agter = alle fortøjninger er bjærget op af vandet, og skruen kan aktiveres.
Klar agter = alle andre kapsejladsbåde er agten for en linje vinkelret på egen båds diametralplan på dets agterste punkt.
"Klar agter. En båd er klar agter af en anden, når dens skrog og udstyr i normal position er agten for en tænkt linie, trukket tværs fra det agterste punkt på den andens skrog og udstyr i normal position."
clear astern: a yacht is clear astern of another when her hull and equipment in normal position are abaft an imaginary line projected abeam from the aftermost point of the other's hull and equipment in normal position.
[KAP p.18, 6377 p.100]
away from // clear of.
[BÅD 2/1990 p.76, DSH, TUR]

klar.
clear.
[HAR, KOF]
klart anker.
clear anchor.
[HAR, KOF]
klart skib.
clear for action // clear ship for fighting.
[HAR, KOF]
klart skib.
clear ship.
[Saint]

2.
Om en ende, der er ordentligt kvajlet eller kan løbe frit i sin bane.
clear.
[Saint, SCHN]
klare op overalt.
coil up the ropes.
[Saint]
klare et tov.
clear the hawse.
[HAR]
have klare tove, dvs at ligge til ankers med ankertrosserne uden tørner.
ride with a clear hawse.
[Saint]
klare tov, "Klare Toug, det er naar et Skib ligger for toe Ankere og Skibet ved at svaye omkring bringer Slag i Tougene, saaledes at de ere kommen omkring hinanden, da at tage dem igien fra hverandre."
clear the hawse.
[KOF]

3.
Parat til at gå i gang med noget.
ready.
[Saint]
klar.
stand by.
[HAR]
ankeret er klar.
anchor is ready.
ankeret er ikke klar.
anchor is foul.
[MarS]
gøre et tov klart til brug.
get a cable ready.
[Saint]
gøre årene klar.
ship the oars.
[Röding]
klar agter.
stand by aft.
Ved kapsejlads er en båd klar agter (el. for) af en anden, når dens skrog og udstyr er agten for (el. foran for) en andens båds skrog og udstyr. [BÅD2/1990, EST]
klar for og agter.
ready fore and aft // standby fore and aft.
[ABC, EST]
klar til afgang.
ready for sea.
[EST]
klar til at vende!.
ready about.
[HAR, KOF, Saint]
klar til at vende!.
a-bout ship.
[HAR]
klar til at vende.
see all clear to go about // ready about.
[Röding, Benzon]
klar til brug om maling.
ready-to-use (mixture).
[EST]
klar til vending.
prepare for going about.
[EST]
klar ved ankeret.
stand by the anchor.
[HAR]
klar ved mærsefald.
stand by the top-sails halyard.
[HAR, Saint]
være sejlklar.
ready for sailing.
[Saint]

4.
En klar kyst uden undervandsforhindringer.
clear shore.
[HAR, DMO]
"Klare et Land fra sig eller en Grund, det er med en skral Vind at bringe sig med et Skib ud i rom Søe og frie fra Landet eller Grunden."
to clear the land or a bank when a ship is embayed.
[KOF]

5.
Isfrit område i drivis. Område i is, men uden is. "I Klarens læ".
pool.
[GadsDkMag11/1924 p.570 + 572, HIS3 p.3111]

6.
Øvrige betydninger:
alt i orden om bord.
shipshape and Bristol fashion.
[BENZON nr.14]
brænde klart.
lights are burning brightly.
[EST] holde klar af.
keep clear of.
[EST, MarS] klart vand til forskel fra grumset.
clear water.
[HAR] klart vejr.
clear weather.
[NAV1 p.248]
 Kilder