Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
knob
(-bet, -) knop: 1.
Enhed for skibes fart. En knob er lig med en sømil per time = 1852 m/t = 0,52 m/sek. Benyttes både for skibes fart og vind- og strømhastigheder.
knot. A unit of speed equal to one nautical mile per hour.
[Röding, Saint, ABC, BOW2, DanskVejr, DkSøf1994, DSH, NAV1 p.25, SøensF, TUR, VerV2]
skibet løber 12 knob. runs 12 knots an hour.
[Röding]
Den engelske oversættelse er ikke korrekt, da enhed knob er = sømil per time.

"Knop paa et Log, et Maal af 42 Fod, der er Længden af hver Knop paa et Log eller Skibs Distance Maaler, disse 42 Fod ere proportionerede imod 1/4 Miil, ligesom ½ Minut eller 30 Secunder i Tiid er imod een Time, saaledes, at saamange Knop der udløber af Linen i en Tiid af 30 Secunder, saamange 1/4 Miile løber Skibet i en Tiime."
a knot of a line.
[KOF]

2.
knob på et tov, knude, knyttelse.
I maritimt sprog holder man ikke af ordet knude, men foretrækker knob. Der er intet galt med ordet knude, det har bare en meget lav status og forbindes oftest med ikke-fagfolk. Jeg har ikke fundet en sømandsbog, hvor ordet knude bruges til andet end kællingknude, som endog i nogle bøger er vist som kællingeknob.
Søfartens ABC er lærebogen for nybegyndere til søs i erhvervet. Her bruges ordet knude ikke. Det samme gælder for Kaj Lunds bøger om knob og splejs og i den ældre Haandbog i Sømandskab af Kusk Jensen.

Knob, øjer og stik
Ordene stik og knob har hver sin betydning i meget korrekt sprog. Knob er knyttelser på egen part / med en part og giver foruden fastgøringer også knyttelser, der giver en "klump" som i endeknobene. Øjer kan opdeles i løbeknob og faste øjer, pælestik er fx. et forkert navngivet øje. Stik benyttes for sammenføjning af to ender.
Der er temmelig meget forvirring med navnene, og reglen overholdes overhovede ikke. Efter [ODS] kan man ikke skelne de to ord, og selv i Kusk Jensen tales der om et stik på skødet, hvor der kun er tale om én tamp. Et pælestik burde kaldes for et pæleknob osv.
[LUND p.21 m.fl.]

knot // bend // hitch.
[HAR, KOF, Saint, ABC; DSH, KUSK p.16f, SøensF, TUR]
almindeligt knob.
common knot // ordinary knot.
blindens skødeknob.
spritsail-sheet knot.
[Röding]
buglineknob, " Bolins Knop."
bowline knot.
[HAR, KOF]
burknob.
overhand knot.
[Saint, DMO]
burknob.
false knob // single knot.
[Röding]
burknob.
granny's bend.
[KOF]
bøjerebsknob.
buoy-rope knot.
[HAR]
dobbelt skødeknob.
double sheet knot // double crown knot.
[KOF] dobbelt taljerebsknob.
stopper knot // double wall-knot.
[Saint]
engelsk knob.
English knot.
enkel hollænder.
blackwall hitch.
[Röding]
falderebsknob, dobbelt.
double diamond knot.
[HAR, Saint, DMO]
flamsk knob.
Flemish knot.
halvknob. Bruges ved skibmanding til at sammenknobe to garn med.
overhand knot.
[HAR, KOF, DMO]
judasknob dss. flamsk knob.
knob på en bugt.
loop knot.
knævelstik.
magnus hitch.
[Röding]
krydsknob.
crowning.
[Saint]
kællingknob, kællingknude.
grandmother's knot.
[Saint]
kællingeknob, "Kjerlingeknob."
false knot // midshipman's knot.
[HAR]
Kællingeknob kaldes for grønlandsstik i [DMO]
livknob.
bowling knot.
[Röding] loglineknob.
knot of the log-line.
[HAR, Röding]
råbåndsknob.
reef knot // proper sailor's knot.
[HAR, Saint, DMO]
råbåndsknob.
a carrick bend // sailor's knot.
[KOF]
skurmandsknob.
single wale knot.
[Röding]
skurmandsknob med et krydsknob.
crown knot.
[Röding]
skødeknob.
sheet knot.
[HAR]
skødeknob.
sheet knot // crown knot.
[KOF] taljerebsknob.
-crown knot // single wall-knot.
[KOF, Saint, DMO]
taljerebsknob.
wall-knot.
[HAR]
tyrkisk knob.
double crown knot.
[Röding, DMO]
vantknob.
a double wall knot // shroud knot.
[Röding]
vantknob.
shroud knot.
[KOF, Saint, DMO]
vantknob.
double wall-knot.
[HAR]
vanttovsknob.
an over and knot.
[Röding]

knobets top.
crowning of a knot.
[HAR]

3.
Grund i vandet. Knob = knop = knub. Lille forhøjning med temmelig stejle sider i havet og større end en knold.
knob.
[ZAH, SØS p.17]  Kilder