Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankerspil
(-let, -): 1.
Spil med vandret spiltromle, hvorpå er sat et kabelarhjul = kædetromle, hvorover de enkelte ankerkædeled vandrer.
windlass // anchor winch.
With cable drum wheel also called gypsy wheel for the chain
.

"When the anchor is weighed, it is pulled up by means of the windlass. This is provided with a cable pulley which grips the chain links. From the windlass the chain is led into the chain locker."
[Hempel p.30]

Kabelarhjulet kaldes for wildcat i [KNI p.117]
Ordet capstan er sjældent brugt om spil med vandret akse, dog set i Dannebrog Værft brochure 1982 om »Peter Faber«: Each cable line consists of a capstan with a horizontal shaft.
E. ON: (windlass) vinda + ass = vinde (hejse op) + pæl.

"På ankerspillene lod han bremserne male henholdsvis grøn og rød, for at tømreren, som betjente ankrene, lettere kunne finde ud af, hvad der var styrbord og bagbord ..."
[SØF 6-7/2005 p.15 sp.4]

"Ankerspil. Vandret med Klokobling, med Arrangement for hurtig Forhaling, forlængede Ender af Kædeskiveakslen, stærk Friktionsbremse, foret med Træ, ogsaa indrettet til Haandbevægelse. Kabelarskiverne skal være staalstøbte. Stærke Kædestoppere af Wardill's Type anbringes."
[ISBJØRN 1923, ID:7375 p. 54]

2.
Capstan. Gangspil. Spil med lodret akse og vandret kabelarhjul.
capstan.
E. lat. capere - capistrum = at gribe fat.
[DAH p.112, EST, MARE p.1]

Baxters ankerspil, anvendt i orlogsskibe af mindre størrelse, har en lodret spiltromle med en bølgeformet indsnævring, i hvilken ankerwiren bekniber sig. Indvendig i spiltromlen findes en bremsekonstruktion af Harfields type. [KONOW p.113]

Forsyning af kæde til nybygning
"Elektrisk ankerspil af Thomas B. Thriges fabrikat på bakken af solid konstruktion og af tilstrækkelig styrke, passende til ankerkæder. Kabelarskiver af semistål. Stativ af støbestål. Nokarrangement for hurtig forhaling med kobling af direkte horisontal gribertype. Kraftige hårdt træforede friktionsbremser. Håndgear for betjening af ankerspillet med håndkraft af normal konstruktion."
(1954) [10542 p.59]  Kilder