Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kommisflag
(-et, -): Flag til fx handelskompanier og kaperflag = dannebrog splitflag med særlige kendemærker i dugen, som fx KGH med to korslagte harpuner.  Kilder