Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiralitetskoefficient
(-en, -er): Også kaldet admiralitetsformel. Konstant anvendt ved foreløbige beregninger for nødvendig maskinkraft til en ønsket fart.
C = (D2/3 x V2) : ihp;
hvor D = deplacement i t, V = fart i knob, ihp = hestekraft (gl).
C antager forskellig størrelse ved forsk. skibstyper (fra 130 til 380) i hht. [Sjøfartsleksikon (No.)].
Formlen har flere udformninger; en mere nutidig anvendes ved sammenligninger mellem ensartet byggede skibe. I den form findes koefficienten ved
(D2/3 x V3) : P,
hvor P er akselkraften i kW.
Højere værdier betyder mere økonomisk fremdrift. Værdier mellem 400 og 600 er sædvanlig.
Admiralty coefficient.
[FKT p.61, IMK, LDS]  Kilder