Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankervægt
(-en, -e): Vægt, der med en ring er fæstnet rundt om ankertov/-kæde og glider ned ad denne for at forøge ankersystemets vægt og især kædens vinkel.
anchor weight // sentinel US.
[SD]  Kilder