Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Konstruktionskammeret
"Ved Konstruktionskammeret, nu Konstruktionskontoret, forstaas hele det Personel af Konstruktører og Tegnere, som udarbejde Tegningerne til Skibsbygningerne, forinden disse overgives Haandværkerne til Udførelse paa Beddingen eller i Værkstederne, samt de dertil hørende Kontorer og Tegnestuer, endvidere Spanteloftet, hvor Spanterne afslaas, Planbygningen, hvor hidtil Spanterne samledes, forinden de rejstes paa Beddingen, samt endelig Modelkammeret med tilhørende Modelværksted — alt under Fabrikmesterens Overbestyrelse."
[JORD p.3]  Kilder