Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kontorflag
(-flaget, -flag): Et rederis særlige flag med bomærke etc.
"De i Dansk Internationalt Skibsregister optagne rederier, der ønsker at benytte særlige skorstensmærker eller kontorflag, kan gøre anmeldelse herom til skibsregistrator, som fører et komplet register over de anmeldte skorstensmærker og kontorflag, der tilhører rederier, der er optaget i danske skibsregistre."
house flag // burgee.
[BEK nr. 416, 12/7 1988, Alverden p.10, DS p.85 + 131, KUSK p.131, EL]  Kilder