Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kontrabande
(-n, -r): Transport af ulovlige varer mellem to lande. Kontrabnde kan være tilførsel af varer til et krigsførende land. Også om neutrale skibes ladninger til krigsførende lande, hvis varerne kan anvendes i krigsførelsen. Reglerne kan variere fra særlige varetyper til uindskrænket forbud mod tilførsel til et område eller land. Forbudene er som regel udstedt af den ene krigsførende part, men kan i moderne tid også være udstedt af en overnational organisation som FN.
"Efter cirka et kvarters granskning af papirerne mente ubådschefen, at lasten var kontrabande på trods af de gældende regler."
contraband.
[MK 26 p.76]  Kilder