Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
konvojere
(vb): "Give Leyde til Ses, det er at give ubevbnede Fartyer Beskyttelse med Orlog Fartyer, for at forsvare dem imod Fiendtlig Overfald paa deres Reyse over Sen."
convoy.
[KOF, SK p.77]  Kilder