Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankre op
(vb): Gå til ankers, dvs. finde gunstigt sted for ankring, klargøre anker eller ankre, sagtne skibets fart, stoppe, løsne ankerbremser og lade ankeret falde til bunds, lade maskinen gå bak (sætte sejlene bak), og fire ud på ankerkæde. Når ankeret holder, stoppes maskinen (sejlene bjærges), der sættes ankersignaler (lys, signalfigur), positionen fastslås, der sættes ankervagt, og ankringen er fuldført.
anchor.

1. Ankre med et anker. to anchor // come to (an) anchor
ankre for stb. anker. anchor by the starboard anchor.
Ankre for en kort tid. drop the anchor.
[HAR]

2. Ankre med to ankre, hvilket er, når to ankre bevidst er udlagte. moor.
Moring kræver mindre svajeplads i fx tidevandsområder, idet skibet nu vil svaje omkring et næsten fastliggende punkt, boven, men det indebærer også risiko for, at ankertovene bliver uklar, foul hawse. —> ankerkæde.
Ligger skibet korrekt med et ankertov visende ud til hver side, siges moringen at være med clear hawse eller open hawse.
[SEHA p.255f, SEJ]
"Ligge fortøyed med Skibet for et Anker baade for og agter ud." moor by the head and by the stern.
[Röding]
"Ankertovet til agterankeret ved et på en sådan måde fortøjet skib går sædvanligvis gennem en af stykportene som vist på fig. 236." Tegningen viser et fortøjet skib, hvor der gennem den agterste kanonport går to ankertove, der viser agterefter, og gennem den forreste kanonport i samme side går to ankertove, der viser forefter.  Kilder