Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
kopbor
(-et, -): "Kaldes de Bor, der ikke ere forsynede i Enden med en Skrue, der kan trkke dem ind i Tret, naar de dreies rundt. Det er Kopbor, som bruges, naar der skal bores for Spiger, de sttes da i et Omslag; alle Navre kunne henregnes til Kopborene, thi det er kun i Strrelsen og i Maaden, hvorpaa de dreies rundt, at de adskille sig fra de mindre Bor." [FUN]
spoon bit.
[H&S43 p.8]  Kilder