Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
ankeret er kæntret
Et stokanker falder på bunden med fligene vandret og stokkens ene ende i bund. Ved et lettere træk i ankertover kæntrer ankeret, så stokken lægger sig vandret, og fligene stiller sig lodret, så den en af fligene kan grave sig ned i bunden.
the anchor turns on the ground.
[Röding]  Kilder