Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lag, laug
(-et, -): I udtryk som fx:
1.
give det glatte lag = skyde en bredside med kanonerne.
give a broad-side.
[Saint]
give fjenden det glatte lag.
pour a broad-side into the enemy's ship.
[Saint]
"Laget af et Skib, kaldes undertiiden et Skibs Batterier."
the broad-side.
[KOF]

2.
lag i lasten. Stuvningen af gods i lag, fx et lag tønder.
tier.
[EL]
"Lag Fade. De forskjellige Rækker Fadeværk, der ere stuvede ovenpaa hverandre i Skibets Last." [DMO]

3.
Lag i atmosfæren: D-lag (kun dag-lag), E-lag og F-lag ( er begge både dag- og nat-lag), der er ioniseringslag i atmosfæren, og de kan bringe forstyrrelser i radiobølgers udbredelse og er desuden reflekterende, hvorved de også sørger for rumbølgernes rækkevidde, der er større end jordbølgernes.
D layer // E layer // F layer // ionospheric layers.
[NAV3 p.6]  Kilder